Czytajmy, bo warto!
Dodane przez bibliotekarz dnia Październik 28 2015 12:39:51
W pa?dzierniku spad?y z drzew i przyklei?y si? na oknach naszej szko?y
kolorowe li?cie z cytatami dotycz?cymi ksi??ek i czytania.
Od razu zrobi?o si? od tego weselej, a mo?e tak?e zach?ci?o kogo?
do si?gni?cia po ksi??k?!