Zbieramy ksi??eczki i zabawki do Miko?ajowego worka
Dodane przez bibliotekarz dnia Listopad 23 2015 10:19:09

W dzie? ?w. Miko?aja, tak jak w latach ubieg?ych, chcemy sprawi? rado?? ma?ym pacjentom 
Oddzia?u Pediatrii Szpitala Rejonowego w Wadowicach.
Dlatego, ?eby przygotowa? dla nich paczki, zbieramy pluszaki do pojemnika na parterze,
a w bibliotece - ksi??eczki dla dzieci.
Zach?camy wszystkich, którzy maj? w domu niepotrzebne, ale niezniszczone zabawki
i ksi??eczki, aby zechcieli podarowa? je chorym dzieciom.
Czekamy do 3 grudnia.

Beata Kowalczyk i Krystyna Pyzio