Przed?wi?teczna wizyta u przedszkolaków
Dodane przez bibliotekarz dnia Styczeń 08 2016 07:58:24
10 grudnia ponownie odwiedzili?my maluchy z Przedszkola nr 4 w Andrychowie.
Tym razem nasze spotkanie  po?wi?cone by?o ksi??eczkom o ?w. Miko?aju i ?wi?tach Bo?ego Narodzenia.
Dzieci ?ywio?owo dzieli?y si? z nami wra?eniami z niedawnego spotkania ze ?w. Miko?ajem, koniecznie chcia?y opowiedzie? nam o prezentach, które od niego otrzyma?y i  o zwyczajach ?wi?tecznych w swoich rodzinach.
Po Nowym Roku chcemy kontynuowa? t? sympatyczn? akcj? promocji czytelnictwa.

czytanie_bajek_12 czytanie_bajek_01 czytanie_bajek_05