Quiz walentynkowy
Dodane przez bibliotekarz dnia Luty 10 2016 08:06:51

Biblioteka szkolna przypomina, ?e jeszcze tylko do jutra mo?na wzi?? udzia? w walentynkowym


Quzie  „Wielkie pary literatury i ekranu”.


Prawid?owo wype?nione formularze konkursowe nale?y sk?ada? do jutra w bibliotece.


Uczestników zapraszamy na losowanie nagród w pi?tek, 12 lutego na du?ej przerwie o godz. 12.20.


Images: red-love-heart-typography-medium.jpg