Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
11 Grudzień 2018 09:16:17
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Pa?dziernik od wielu lat jest Mi?dzynarodowym Miesi?cem Bibliotek Szkolnych

Kto wymy?li? takie ?wi?to?
W 1971 roku powsta?o Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych. Organizacja ta zajmuje si? problemami bibliotek oraz bibliotekarzy szkolnych. I w?a?nie to Stowarzyszenie w 1999 roku zainicjowa?o Mi?dzynarodowe ?wi?to Bibliotek Szkolnych. Obchodzone jest w czwarty poniedzia?ek pa?dziernika. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromn? rol? bibliotek w ?yciu szko?y, w nauce i rozwijaniu zainteresowa? czytelniczych. Od 4 lat to ?wi?towanie przed?u?y?o si? do ca?ego miesi?ca.Co w?a?ciwie oznacza wyraz "biblioteka"?

S?owo pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to ksi?ga, a theke - sk?adnica) i oznacza zbiór ksi??ek oraz innych materia?ów ?ród?owych. Biblioteka to instytucja spo?eczna, która gromadzi, przechowuje i udost?pnia materia?y biblioteczne oraz informuje o materia?ach bibliotecznych swoich i obcych.


Najwcze?niejsze informacje o bibliotekach mamy ju? z III tysi?clecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedn? z najstarszych znanych z wykopalisk by?a Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).


Zrób sobie przerw? od telewizora,
odejd? na d?u?ej od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka
ksi??ka - prawdziwy przyjaciel cz?owieka!W bibliotece mo?esz:

- wybiera? i wypo?ycza? ksi??ki
- czyta? czasopisma
- wyszukiwa? informacje
- my?le?
- mie? spokój
- u?miecha? si?W tym roku z okazji Mi?dzynarodowego Miesi?ca Bibliotek Szkolnych Klub Czytelnika zorganizowa? wystawk?
pt. "Motyw ksi??ki w malarstwie" oraz konkurs "Zgadnij kto namalowa? te obrazy".27 pa?dziernika konkurs malarski zosta? rozstrzygni?ty !
Kamil z klasy 3 odgad? tytu?y i twórców tajemniczych obrazów.
S? to obrazy A. Renoira - Czytaj?cy Monet i C. Corota - Czytaj?ca


Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam