Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:44:41
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Ankieta
ANKIETA „KSI??KA, KTÓRA ZROBI?A NA TOBIE NAJWI?KSZE WRA?ENIE”


Przemys?aw Chmiel - Aleksander So??enicyn „Jeden dzie? Iwana Denisowicza” – poniewa? mówi o tym, ?e w pewnych okoliczno?ciach rzeczy dla nas oczywiste staj? si? wyj?tkowe i szczególnie cenne, tak jak mo?liwo?? prze?ycia kolejnego dnia.

Ewa Soca?a – Joseph Murphy „Potega pod?wiadomo?ci” – bo dowiedzia?am si? z niej jak dzi?ki w?asnej pod?wiadomo?ci pomóc sobie i innym, uczyni? swoje ?ycie pe?niejszym.

Katarzyna Czajkowska-Kirchner - John R. R. Tolkien „W?adca pier?cieni” – poniewa? jest to dzie?o tak doskona?e, jak 9 symfonia Beethovena. Powie?? niezwykle warto?ciowa zarówno pod wzgl?dem tre?ci jak i formy literackiej.

Krystyna Pyzio – Michai? Bu?hakow „Mistrz i Ma?gorzata”- ze wzgl?du na mistrzowsk? mozaik? w?tków, przeplatanie si? ?wiata rzeczywistego i nadprzyrodzonego, zawarte w niej duchowe bogactwo, a tak?e humor i dowcip, którymi si? skrzy ta ksi??ka.

Edyta Zwie?czak – Patrick Süskind „Pachnid?o”- trudno mi wyt?umaczy? dlaczego w?a?nie ta ksi??ka zrobi?a na mnie tak du?e wra?enie, chyba z powodu jej zaskakuj?cej tre?ci, niesamowitego nastroju, oddzia?ywania na wszystkie zmys?y i wyobra?ni? czytelnika. Poch?on??am j? bardzo szybko i z wypiekami na twarzy.

Olgierd Morawski – powtórz? za Pani? Ew? - „Pot?ga pod?wiadomo?ci”, z tym, ?e moim zdaniem kolejne pozycje Josepha Murphy’ego s? jeszcze lepsze (chocia?by „Pot?ga ludzkiego ducha”). W moim odczuciu ksi??ki tego autora przebija jedynie Biblia, b?d?ca zreszt? g?ównym ?ród?em i inspiracj? J. Murphy’ego. Z Pisma ?wi?tego polecam szczególnie fragmenty Ksi?gi Izajasza i Nowego Testamentu, zw?aszcza trzynastk? z pierwszego Listu do Koryntian oraz Psalmy - moje ulubione to 23,27,46 i 91.

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam