Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:41:09
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
Zbiory multimedialne
P?YTY MULTIMEDIALNE DOST?PNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

S?owniki i encyklopedie multimedialne:
 1. Z?ota Encyklopedia Multimedialna PWN
 2. Encyklopedia Multimedialna PWN
  • Sztuka
  • Nauka
  • Teatr i film
  • Polska 2000
  • Miliard w rozumie
 3. Multimedialny atlas historyczny
 4. Wielki multimedialny atlas ?wiata
 5. S?ownik poprawnej polszczyzny
 6. S?ownik ortograficzny
 7. S?ownik polsko-angielski OXFORD
 8. S?ownik angielsko-polski OXFORD

Historia:
 1. Cykl „Wielcy zdobywcy”:
  • Aleksander Wielki
  • Napoleon Bonaparte
  • Piotr Wielki
  • Sulejman Wspania?y
 2. Karolina Lanckoro?ska
 3. Opowie?? o ksi?dzu Jerzym
 4. Staro?ytny Wschód
 5. Co to znaczy by? Polakiem?
 6. „Honor jest wasz” - koncert z okazji 25-lecia „Solidarno?ci”
 7. Lanckorona, bastion Konfederatów Barskich
 8. Zacz??o si? w Polsce: odrestaurowane dokumenty filmowe
 9. Irena Sendlerowa
 10. Marsz wyzwolicieli
 11. ?o?nierze wykl?ci
 12. Defilada zwyci?zców
 13. Solidarni 2010

P?yty opracowane przez IPN:
 1. Obchody Millenium Chrztu Polski
 2. Pami?tajcie grudzie?
 3. Polskie pa?stwo podziemne 1939-1945
 4. Kryptonim „Po?oga”
 5. Roman Dmowski
 6. Kobiety i wojna
 7. ?o?nierze wykl?ci. Losy niepokornych.
 8. Bezpieka
 9. Zanim wybuch? sierpie?
 10. Józef Pi?sudski
 11. Buntownicy – Studencki Komitet Solidarno?ci
 12. Zawód: Prymas Polski
 13. Polacy ratuj? ?ydów w latach 2 wojny ?wiatowej
 14. Cud nad Wis??
 15. Pielgrzym (o Janie Pawle II)
 16. Inka 1946
 17. Pasta 1944
 18. O prawo g?osu
 19. Silna bezsilnych „Ogie?”
 20. Operacja „Reszka”
 21. Zbrodnia bez kary (Katy?)
 22. Janusz Kurtyka
 23. By?o sobie miasteczko
 24. Oni szli szarymi szeregami
 25. Robotnicy’80
 26. Historia Kowalskich
 27. Czarny czwartek: Gdynia ‘70

Geografia:
 1. ?wiat w kompakcie - multimedialny przewodnik po Ziemi
 2. Wielki multimedialny Atlas ?wiata

Technika:
„M?ody Technik” – dodatki do czasopisma – 22 szt.: m.in. Jak to dzia?a?, Historie wynalazków

Nauka:
 1. Meandry pami?ci
 2. Od w?gla do czystej energii
 3. Tajniki ludzkiego umys?u
 4. Zabójcze ?ywio?y
 5. Ziemia z nieba
 6. Maszyna czasu
  • Czas Ziemi
  • Czas ?ycia
 7. Kosmos- 3 cz??ci
 8. Neandertalczyk cz. 1 i 2
 9. Narodziny cz?owieka istoty my?l?cej cz. 1 i 2
 10. W?drówki z jaskiniowcami
 11. W?drówki z bestiami
 12. Odkrycia naukowe wszech czasów
  • Nauka o Ziemi
  • Fizyka
  • Astronomia
 13. ?ycie w wielkim mie?cie - wynalazki architektoniczne staro?ytno?ci
 14. Prehistoryczna planeta cz.1,2,3
 15. Kosmos: Saturn
 16. Tarbozaur – najgro?niejszy z dinozaurów cz.1,2, 3
 17. Nied?wied? krótkopyski
 18. Dinozaury z mro?nego lasu

Sztuka:
 1. Zabytki kultury
  • Architektura
  • Literatura
  • Muzyka
 2. W 80 skarbów dooko?a ?wiata – zabytki kultury
 3. Szlak architektury drewnianej
 4. Fryderyk Chopin- wybrane utwory
 5. Wielka Kolekcja S?awnych Malarzy:
  • P.P. Rubens
  • Micha? Anio?
  • Rafael
  • Tycjan
 6. Warszawa Chopina
 7. Pie?? o s?o?cu niewyczerpanym do s?ów Karola Wojty?y

Ekonomia:
 1. P?yty edukacyjne NBPortal – 5 cz??ci
 2. Jak zdoby? prac??
 3. Pierwsza praca i co dalej
 4. Sztuka wyst?pie? publicznych i profesjonalnej korespondencji
 5. Studio Europa – wiadomo?ci o Unii Europejskiej
 6. Eurodoradca -?rodki pomocowe dla firm
 7. Unijne dotacje dla przedsi?biorstw

J?zyk polski:
 1. Ustna prezentacja z j.polskiego- przyk?adowe prezentacje maturalne w wykonaniu trójki warszawskich maturzystów, ka?d? omawia polonista i psycholog
 2. Obywatel poeta - o Zbigniewie Herbercie

Godziny wychowawcze:
 1. TV story – uzale?nienie od komputera
 2. Obietnica – problem alkoholowy
 3. Oni – przemoc
 4. ?ycie pod murem – narkotyki
 5. W sid?ach – sekty
 6. Moje spotkanie z Ojcem ?wi?tym Janem Paw?em II
 7. Andrychów wczoraj i dzi?
 8. Zawodowy list go?czy – prezentacja nowych zawodów poszukiwanych na rynku pracy
 9. Szkolnictwo wojskowe
 10. Jarmark cudów
  • Drugie dno radiescezji
  • Niepozytywne my?lenie- medytacja, joga
  • Bioenergoterapia
  • Szko?a i magia
  • Ró?d?ka i zjawy
  • Muzyka i satanizm
 11. Agresja - nie zamykaj oczu!
 12. Lepsze rozwi?zanie
 13. Media i przemoc
 14. ?yj? bez ryzyka AIDS
 15. Powstrzyma? agresj?
 16. Dzi?kuj?, nie bior?
 17. Dzi?kuj?, nie pij?


SPIS FILMÓW WCHODZ?CYCH W SK?AD „FILMOTEKI SZKOLNEJ”

Filmy fabularne:

 

Lp.       Tytu? filmu                                                Re?yser                              Czas trwania            Nr cz??ci

1.          Struktura kryszta?u                                   Krzysztof Zanussi                     74 min.                            1

2.          Z punktu widzenia nocnego portiera        Krzysztof Kie?lowski                16 min.                            2

3.          Cze?? Tereska                                          Robert Gli?ski                             86 min.                           3

4.          Jak by? kochan?                                       Wojciech Jerzy Has                   9                                     4

5.          Historia kina w Popielawach                    Jan Jakub Kolski                         98 min.                            5

6.          Oczy uroczne                                           Piotr Szulkin                               41 min.                            5

7.          ?ywot Mateusza                                       Witold Leszczy?ski                   76 min.                            6

8.          Popió? i diament                                          Andrzej Wajdas                        98 min.                            7

9.          Chleb                                                         Grzegorz Skurski                      10 min                             7

10.        Rejs                                                           Marek Piwowski                        67 min.                            9

11.        Cz?owiek z marmuru                                 Andrzej Wajda                           153 min.                         11

12.        Hydrozagadka                                          Andrzej Kondratiuk                    72 min.                           15

13.        Zezowate szcz??cie                               Andrzej Munk                            108 min.                          14

14.        Abel, twój brat                                          Janusz Nasfeter                        88 min.                           18

15         M?ska sprawa                                          S?awomir Fabicki                       26 min.                            18

16         Sól ziemi czarnej                                       Kazimierz Kutz                          98 min                             17

17         D?ug                                                           Krzysztof Krauze                     96 min.                            16

18         Eroica                                                        Andrzej Munk                           80 min.                             13

19         Zmru? oczy                                               Andrzej Jakimowski                 86 min.                             26

20         Iluminacja                                                   Krzysztof Zanussi                   87 min.                             25

21         Gry uliczne                                                Krzysztof Krauze                    100 min.                           24

22         Deja vu                                                      Juliusz Machulski                     108 min.                            22

23         Amator                                                       Krzysztof Kie?lowski              117 min.                           21

24         Aria dla atlety                                             Filip Bajon                                99 min.                              20

25         Dziewczyny do wzi?cia                            Janusz Kondratiuk                  45 min.                              20

26         Ucieczka z kina „Wolno??”                        Wojciech Marczewski             87 min.                             19

27         Exit                                                             Grzegorz Koncewicz             10 min.                              19

28         Brzezina                                                    Andrzej Wajda                         90 min.                              23

 

Filmy dokumentalne:

 

Lp.       Tytu? filmu                                                 Re?yser                              Czas trwania             Nr cz??ci

1.          Nienormalni                                               Jacek B?awut                               75 min.                             2                   

2.          Rodzina cz?owiecza                                 W?adys?aw ?lesicki                     24 min.                             3

3.          ...portret w?asny                                       Jacek Skalski                               20 min.                             4

4.          Krótka historia jednej tablicy                     Feliks Falk                                     5 min.                              7

5.          Wszystko mo?e si? przytrafi?                 Marcel ?ozi?ski                            40 min.                             8

6.          Szczuro?ap                                               Andrzej Czarnecki                       20 min.                             8

7.          Siedem kobiet w ró?nym wieku               Krzysztof Kie?lowski                  15 min.                              8

8.          Urz?d                                                        Krzysztof  Kie?lowski                  5 min.                              9

9.          Egzamin dojrza?o?ci                                 Marcel ?ozi?ski                            16 min.                             10

10.        Defilada                                                    Andrzej Fidyk                               60 min.                             10

11.        Dok?d                                                       Pawe? K?dzierski                         16 min.                             11

12.        Jestem z?y                                                 Grzegorz Pacek                          29 min.                             17

13.        Nasza ulica                                               Marcin Lata??o                              52 min.                             16

14.        Us?yszcie mój krzyk                                  Maciej Drygas                             47 min.                              12

15.        Fotoamator                                                Dariusz Jab?o?ski                        55 min.                             12

16.        Gadaj?ce g?owy                                        Krzysztof Kie?lowski                14 min.                               26

17.        Prekursor                                                   Grzegorz Królikiewicz               18 min.                              25

18.     Wyj?cie na jaw robotników
   
          kina z fabryki snów                                  
Micha? Dudziewicz                     13 min.                              22

19.        ?wiczenia warsztatowe                           Marcel ?ozi?ski                          12 min.                              21

 

Filmy animowane: 


Lp.       Tytu? filmu                                                 Re?yser                              Czas trwania             Nr cz??ci

1.          Tango                                                       Zbigniew Rybczy?ski                     8 min.                              1

2.          Arka                                                          Grzegorz Jonkajtys                       8 min.                               6

3.          Schody                                                     Stefan Schabenbeck                     7 min.                               6

4.          Polska kronika non-camerowa                 Julian Antonisz                              10 min.                            15

5.          Fotel                                                          Daniel Szczechura                         6 min.                             14

6.          Ostry film zaanga?owany                        Julian Antonisz                              7 min.                              13

7.          Strojenie instrumentów                             Jerzy Kucia                                   15 min.                            24

8.          ?agodna                                                    Piotr Duma?a                                  11 min.                            23

Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam