Biblioteka ZS nr 1 w Andrychowie
 
25 Czerwiec 2018 03:44:11
Biblioteka
O bibliotece
Godziny pracy biblioteki
Zbiory multimedialne
Statystyka czytelnictwa
Ksi??ki Tadeusza Kotarbi?skiego
Warto przeczyta?
Polecane strony
Kontakt
Szukaj
Ciekawostki
Ankieta na temat ksi??ek
Pisarze maj? kota
Galeria s?awnych bibliotekarzy
Ma?a scena w ZS 1
Mini s?ownik biblioteczny
Najpi?kniejsze biblioteki
Zalety ksi??ki
Matura 2015
Pomoce naukowe
Tablice matematyczne
Tematy z j?zyka polskiego na ustn? cz??? egzaminu maturalnego w roku 2015
Wzór karty prezentacji
Zasady sporz?dzania bibliografii
Szko?a
Strona g?ówna ZS nr 1
Plan zaj??
Zast?pstwa
Akcje biblioteki
Konkursy
K?cik poetycki
Czytelnicza ?ciana prawdy
Podaruj ksi??k? bibliotece
Mi?dzynarodowy Miesi?c Bibliotek Szkolnych
K?cik poetycki
K?CIK POETYCKI

Piszesz wiersze?
Pragniesz podzieli? si? swoj? twórczo?ci??
Chcesz przeczyta? wiersze swoich kolegów i kole?anek?
Masz ochot? wzi?? udzia? w konkursach poetyckich?
Jeste? osob? wra?liw? i nietuzinkow??

Tutaj jest miejsce w?a?nie dla Ciebie!

***
Zach?camy wszystkich, którzy chc? podzieli? si? z innymi swoj? twórczo?ci
do przynoszenia swoich wierszy do biblioteki szkolnej.
Umie?cimy je w tym k?ciku.

***
Kontynuujemy prezentowanie twórczo??
Dominiki Lachendro,
waszej kole?anki, uczennicy naszej szko?y, która w ubieg?ym roku szkolnym zosta?a laureatk? konkursu poetyckiego.
Dominika powiedzia?a nam, ?e poprzez swoje wiersze wyra?a swoje uczucia i opisuje to, co aktualne prze?ywa.
Pisze w?a?ciwie dla siebie, ale nie tremuje jej dzielenie si? swoj? twórczo?ci? z czytelnikami

***
Zamieszczamy poni?ej kilka nowych wierszy z jej kajecika.
Przeczytajcie, bo warto!
Uczucia wyra?one przez ni? w tych utworach s? z pewno?ci? bliskie wielu z was.Ucieczka

Czasem mam ochot? uciec bez s?owa
Nie mówi?c nikomu gdzie
I?? daleko i gdzie? si? schowa?
?ebym nie musia?a martwi? si?
Odci?? si? od ?wiata ca?ego
Nie patrz?c na innych robi? co chc?
Mie? kawa?ek ?wiata w?asnego
Bym mog?a wreszcie zapomnie? ci?.


Kochaj

Kochaj jak nigdy nie kocha?e?
Kochaj jakby mia? si? sko?czy? ?wiat
Kochaj mi?o?ci? której nigdy nie mia?e?
Kochaj bo mi?o?ci jeste? wart
Kochaj mi?o?ci? niegasn?c?
Kochaj szczerze i prawdziwie
Kochaj mi?o?ci? p?omiennie gor?c?
Kochaj a b?dziesz szcz??liwy


Po prostu

Gdyby nie ja
Pi?kniejszy by?by Twój ?wiat
Trac? osoby bardzo bliskie
Trac? je dok?adnie wszystkie
Zosta?am zupe?nie sama
Na kaprysy losu skazanaPrzedstawiamy nowe wiersze Dominiki L.


Bo to mi?o??
Skarbie, bardzo potrzebuj? ciebie
Chc? patrze? w oczy Twoje
Z tob? jest mi jak w niebie
?yjmy szcz??liwie we dwoje
To fakt, ?e po k?ótniach p?acz?
Ale to chyba normalne w mi?o?ci
Mam nadziej?, ?e normalno?? zobacz?
Pragn? zazna? prawdziwej rado?ci
Chc? z Tob? je?? ?niadanko
Chc? k?pa? si? w mi?o?ci oceanie
Chc? by? Twoj? przytulank?
Chc? ?eby? by? mój, kochanie!
B?d? ze mn? ju? do ko?ca
Nawet gdy si? lej? ?zy
Póki rano wita nas promyk s?o?ca
Bo dla mnie liczysz si? tylko Ty!


Ona i On


Poznali si? przypadkiem
Mo?e to by?o przeznaczenie
Spogl?da?a na Niego ukradkiem
On widzia? nie jedno jej spojrzenie
Ona pragn??a prawdziwej mi?o?ci
On móg? jej to da?
Lecz Ona potrzebowa?a cierpliwo?ci
Bo nie chcia?a tylko bra?
W ko?cu poczu?a, ?e to szczere uczucie
On chyba poczu? to samo
Jakby przyjemne serca uk?ucie
Chcia?aby budzi? si? przy Nim co rano
Niestety daleko s? od siebie
Ona za nic straci? Go nie chce
?y? razem z Nim to jej marzenie
Bo do Niego nale?y Jej serce************************************************************************************** Prezentujemy Wam gar?? wierszy jednej z uczennic naszej szko?y.
Rejestruje i uzewn?trznia w nich ona swoje codzienne prze?ycia, zw?aszcza te zwi?zane z mi?o?ci?, t?sknot? i przyja?ni?.
Swoje wiersze podpisuje pseudonimem Bella.
***

Kiedy ciebie nie ma
Smutno mi
Z oczu t?sknoty
P?yn? ?zy.
Czekam cierpliwie na twe spojrzenie,
Bym mog?a moje przerwa? milczenie.
Pragn? wyzna? to co czuj?.
W my?lach tobie g?o?no mówi? – dzi?kuj? !***

Kiedy ciebie nie by?o
serce mi krwawi?o.
Teraz krwawi jeszcze wi?cej,
Bo nie zobacz? ci? ju? nigdy wi?cej.
Nie umiem si? na ciebie z?o?ci?,
Wi?c b?d? d?ugo prosi?
Aby? wybaczy? mi...


Podzi?kowanie

Dzi?kuj? ci kochanie
Za codzienne wspieranie
A tak?e za mi?o??
Przyja?? i zrozumienie
. Wi??? si? z nim moje
wspania?e wspomnienie.
Za urok twój i niezwyk?y dar
Dzi?ki któremu
rzuci?e? na mnie czar.
Pokaza?e?, ?e umiesz kocha?
I razem ze mn? niekiedy szlocha?.
Dzi?kuj? ci za wszystko,
A w szczególno?ci za:
Otwarte serce !Komentarze
#1 | anik dnia wrzesień 25 2010 20:56:16
Smile ?adne Smile Wink
#2 | anik dnia wrzesień 29 2010 13:25:50
bd nowa dostawa pozdr Kety
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Na tablicy
Numer 1
Numer 2
Biblioteka na weso?o
Beardyman w bibliotece
Czytaj! Zobacz wi?cej...
Ksi??ki nie gryz?
Ksi??kowe domino
Podzielno?? uwagi
Wywiad na temat ksi??ek
Zabawy ksi??ek
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ankieta
Jak cz?sto przychodzisz do biblioteki szkolnej, by korzysta? ze zbiorów lub komputerów?Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Kliknij - Pomo?esz nam